Book Now
call +(66)75 667079
Krabi :  
call +(66)75 667079 , +(66)896521148

News and Events

ผวจ. กระบี่ แถลงข่าว เกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ ได้งบ 1,500 ล้านบาท ก่อสร้างสะพานลันตาอีกช่วง (ท่าเริอบ้านหัวหิน-ท่าเรือบ้านคงองหมาก) ขณะที่ตัวแทนชาวอำเภอเกาะลันตา เดินทางมามอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณแก่ผู้ว่าฯและนายกรัฐมนตรี ในการสนับสนุนงบเพื่อบำบัดทุกข์ของชาวบ้าน ที่รอคอยสะพานมากว่า100ปี แบกภาระค่าใช้จ่ายในการข้ามแพขนานยนต์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 300บาทต่อครั้ง

   วันที่ 21 กันยายน 2559         นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เปิดเผยว่า ตามที่ทางพล.เอกประยุทธ์     จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559  และได้มีการประชุม คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง) สำหรับจังหวัดกระบี่นั้นทางท่านนายกรัฐมนตรี ให้คำนึงถึง การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุล และยั่งยืน จึงได้ตั้งงบประมาณ เพื่อทำการก่อสร้าง สะพานช่วงแรก  (บ้านหัวหิน –บ้านคลองหมาก ) ได้ตั้งงบประมาณไว้ 800 – 1500 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 นี้ จะมอบหมายให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงคมนาคม รับไปพิจารณา และดำเนินการ ได้ตั้งเป้าหมายในการก่อสร้างไว้ เป็นเวลา 6 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2566    นายพินิจ  ได้กล่าวอีกว่า จากการที่ได้สำรวจ สอบถาม ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ในอำเภอเกาะลันตา รวมทั้ง พี่น้องประชาชนในจังหวัดกระบี่ 80 เปอร์เซ็น เห็นด้วยกับการก่อสร้างสะพานเกาะลันตาช่วงแรก อีกช่วงหนึ่ง หลังจากที่ได้สร้างสะพานเกาะลันตา ช่วงแรกเสร็จคาดว่า นักท่องเที่ยวจากเกาะพีพี แบ่งเข้าไปยัง อำเภอเกาะลันตา ไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน ในแต่ละปี เพราะฉะนั้น ในอนาคต ทางอำเภอเกาะลันตา จะต้องเตรียมการรองรับ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่จะตามมา ซึ่งเรื่องนี้ ทางท่านนายกรัฐมนตรี ได้กำชับมาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเรื่องนี้นั้นจริงๆแล้วทางจังหวัดกระบี่ เรามีโครงการ กระบี่ โกกรีน อยู่แล้ว ในเรื่องของการจัดการมลภาวะ และสิ่งแวดล้อม และในพื้นที่อำเภอเกาะลันตานั้น ก็จะต้องให้ความตระหนักเป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นขยะ น้ำเสีย และอากาศ

 ทางด้าน นายธีรพจน์ กษิรวัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว อำเภอเกาะลันตา • พร้อมตัวแทนประชาชนอำเภอเกาะลันตา จำนวนหนึ่งได้เดินทางมามอบข่อดอกไม้ แก่นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมกล่าว ขอบคุณไปยัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงบประมาณต่างๆให้กับทางจังหวัดกระบี่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลทุกข์สุขของประชาชน  ได้กล่าวเพิ่มว่า หลังจากที่ทางอำเภอเกาะลันตาได้สะพานช่วงที่ 2 ท่าเรือบ้านหลังสอด-บ้านศาลาด่าน  มานั้น ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งานมา จนถึงขณะนี้  ผลปรากฏว่า ยังไม่ตอบโจทก์ จากความต้องการ นั้นหมายถึง นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังเกาะลันตา ก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของการเดินทางอยู่ดี และประชาชนชาวเกาะลันตาเอง ก็ยังถูกจำกัดในเรื่องของเวลา และค่าใช้จ่ายที่สูงในการเดินทางอยู่ เพราะแพขนานยนต์ ที่ให้บริการวิ่งรับส่งผู้โดยสารช่วงแรก(ท่าเริอบ้านหัวหิน-ท่าเรือบ้านคงองหมาก) ไม่ได้ให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง คนอำเภอเกาะลันตา และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังอำเภอเกาะลันตา  จึงถูกจำกัดความเป็นอิสระในการเดินทางอยู่ดี

 

Packages & Promotions

Our Partners